Урок N::9 Сътворението:: "Битие" е основата - втора частИздание на www.vvv.bg